Ponudba za neobvezne izbirne predmete

Za lažje delo z neobveznimi izbirnimi predmeti smo dopolnili program iUrnik. Ta teden bomo preizkusili izpise na treh šolah, potem pa vas bomo obvestili, da boste lahko začeli. Nova ponudba izgleda takole: Po novem sta dva razdelka : ponudba IP ponudba...

Dopolnjen ukaz softblock

Razširjen je ukaz softblock, zato ni potrebno preimenovanje predmetov, če želimo da velja samo za nekatere oddelke. Vnos šolskega urnika se tako pohitri in poenostavi. Primer 1 (po starem): softblock geo v predmetniku je določena geo kot 2b – 2 blok uri, dodaten ukaz softblock pa po lastni izbiri blok uri razbije na posamezni uri, če razbitje pripomore k boljšemu urniku. Velja v veh oddelkih, kjer imajo geo v blok urah. Primer 2 : (novo: ni potrebno več imenovati predmetov drugače, kadar hočemo da to velja samo za nekatere oddelke) softblock bio(8a), geo(8a) Softblock velja za bio in geo v 8a oddelku. Primer 3 : softblock bio(8a 8b) Softblock velja za bio v 8a in 8b...