Mnenja uporabnikov

Višja šola za gostinstvo in turizem Bled

iUrnik omogoča, da vnesemo podatke o posameznih predavateljih in tako lahko planiramo in organiziramo urnik za celo študijsko leto. Specifika snovanja urnikov v šolah terciarnega izobraževanja je, da je letni urnik lahko vsak teden drugačen zaradi specifik in načina organizacije pedagoškega dela (terenske vaje, ekskurzije, gostujoči predavatelji ipd.).

—Mag. Peter Mihelčič

 

Osnovna šola Koseze

Program iUrnik je najboljši program za izdelavo urnika doslej. Nekoč smo pri izdelavi urnika upoštevali le učitelja, predmetnik in prostor. Danes tem trem spremenljivkam dodamo še izbirne predmete, učence, ki jih obiskujejo, združevanje učencev pri športni vzgoji po spolu iz paralelk, delitev učencev pri predmetih tehnika in tehnologija ter gospodinjstvu.

—Maja Mujkić in Amalija Stiplovšek

Biotehniška šola Maribor

Prednost tega programa je, da vneseš vse “robne pogoje”, nakar program sestavi urnik v celoti. Težko je opisati vse možnosti urnika, ker jih je veliko, lahko pa ga “močno priporočam” in zagotovim, da boste s to programsko opremo zadovoljni.

—Anton Krajnc, ravnatelj

OŠ CVIU Velenje

Pozitivno izkušnjo z iUrnikom imam že iz prejšnje službe. Je edini urnik, kjer lahko brez težav kombiniramo urnike učiteljev nižjega izobrazbenega standarda (45 minutne ure) z učitelji posebnega programa (60 minutne ure).

—mag. Aleksander Vališer, ravnatelj

OŠ Franceta Prešerna

Pri izdelavi urnika s programom iUrnik, hitro pridobivam določena znanja in izkušnje za sestavljanje najboljšega možnega urnika v dani situaciji. Algoritem deluje na več računalnikih hkrati in ves čas na različne načine išče optimalnejše rešitve.

—Boštjan Strnad

Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce

iUrnik uporabljamo 6 let in v tem času se ni primerilo, da program ne bi sam 100% izračunal urnik, kljub nivojskim, heterogenim in raznim skupinam delitve, ter izbirnim predmetom.
Največja prednost iUrnika je, da po vnosu vhodnih podatkov, program sam izračuna (naredi) urnike.

-Emilija Kavčič, ravnateljica

Osnovna šola Koroška Bela

Program iUrnik obvlada tudi proces izbirnih predmetov, ki naredi izbiro predmetov učencem veliko bolj prijazno, kot je bila prej.
Največja prednost programa iUrnik pa je v tem, da omogoča vnos ogromno robnih pogojev, z uporabo katerih lahko sestavimo urnik, ki kar najbolj ustreza našim željam in zahtevam.

-Božena Oblak